Școala Gimnazială Raciu

Legea educaţiei naţionale Legea 28/1978 | Legea 84/1995 | Legea 1/2011 / H.G. 369 / 2021 |  Legea 198/2023
Model cadru c.i.m. Ordin 64/2003 |  Ordin 2171/2022

ROF-uri:

Metodologii

Planuri cadru
Învăţământ gimnazial Ordin 3638 / 2001

Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar Ordinul 3844 / 2016
Regulament inspecţie Ordinul 5547 / 2011

Legea dialogului social Lege 62 / 2011 |  Legea 367 / 2022
Statutul personalului didactic Legea 6/1969 | Legea 128/1997
Statutul elevilor Ordin 4742 / 2016
Legea securitatii si securitatii in munca Legea 319 / 2006
Normă funcţii de conducere Ordin 4865 / 2011
Norme de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor Ordin 1955 / 1995 |  Ordin 1456 / 2020
Profesorul este funcționar public  Decizia ICCJ 8 / 2017
Accidente de muncă Legea 318 / 2006 HG 1425 / 2006
Fumat Legea 349 / 2002
Codul controlului intern managerial al entitatilor publice Ordin 600 / 2018
Statutul functionarilor publici Legea 188 / 1999
Codul cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar Ordin 4831/2018
Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice Legea 477 / 2004
Codul de conduita a functionarilor publici Legea 7 / 2004
Legea protectiei avertizorilor de integritate Legea 571 / 2004
Legea protectiei avertizorilor in interes public Legea 361 / 2022
Hărțuirea la locul de muncă Legea 167/2020
Codul Muncii Legea 53 / 2003
Cadrul general de informare și consultare a angajaților Legea 467 / 2006
Transparenta decizionala Legea 52 / 2003
Interzicerea segregarii Ordin 6134 / 2016

Proiecte de acte normative de urmărit

Pl-x nr. 617/2019 – interzicerea ideologiei de gen în școală
Procedură privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului școlii, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar