Școala Gimnazială Raciu

I. Descrierea unității de învățământ:

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIU

Adresa : Sat Raciu, Comuna Raciu  , Str. Principală , nr. 109,  jud.  Dâmbovița

Număr de clase   alocate :  clasa pregătitoare – 1

ÎNVĂȚĂTOR – prof. pentru învățământul primar, Marinescu Ioana

Sala de  clasa este situată  în localul  școlii, la  parter și este  dotată  cu  mobilier  și  materiale  didactice  adecvate.

 – în cadrul clasei pregătitoare, se înscriu copiii care au domiciliul în localitățile Raciu, Șuța Seacă, Siliștea – Com. Raciu.

  • Regăsiți AICI calendarul și metodologia înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 4019/2024)
  • Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

 • Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024  inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare;
 • Părinții ai căror copii împlinesc în anul curentvârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasapregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător (IN BAZA UNEI EVALUĂRI).

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025:

 • 25 martie 2024Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare
  alocate
 • 28 martie— 10 aprilie 2024 – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar Pentru copiii care au frecventat grădinița:
  • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
  • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
 • 11 aprilie— 14 mai 2024Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor
  Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor,
  inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă
  Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică
 • 14 mai—17 mai 2024 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională)
  a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

ANUNȚURI – RECOMANDARI

CJRAE_DB_ANUNT_evaluarea nivelului dezvoltării copiilor_2024

ISJ_DB_Precizari privind amanarea inscrierii in invatamantul primar 2024-2025

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

LINK : – www.isj-db.ro;

LINK : – www.edu.ro;

– TelVerde: 0 800 816 245 /  0 800 500 032  (program: luni- joi 8:00-16:00 si vineri 8:00-14:00)

XIII. Data actualizare: 15.03.2024