Școala Gimnazială Raciu

I. Descrierea unitatii de invatamant:

1. SCOALA GIMNAZIALA RACIU

Adresa : Sat Raciu, Comuna Raciu  , Str. Principala , nr. 109,  jud.  Dambovita

Numar de clase   alocate :  clasa pregatitoare – 0,5

Sala de  clasa este situata  in localul  scolii, la  parter si este  dotata  cu  mobilier  si  materiale  didactice  adecvate.

Grupurile sanitare  sunt  sunt  adaptate  pentru  elevii  de  clasa  pregatitoare.

2. SCOALA GIMNAZIALA SUTA SEACA

Adresa : Sat Suta Seaca, Comuna Raciu  , Str. Principala , nr. 309,  jud.  Dambovita

Numar de clase   alocate :  clasa pregatitoare – 1 clasa 

Sala de  clasa este situata  in localul  scolii, la  parter si este  dotata  cu  mobilier  si  materiale  didactice  adecvate.

Grupurile sanitare  sunt  sunt  adaptate  pentru  elevii  de  clasa  pregatitoare.

 – in cadrul clasei pregatitoare, se inscriu copiii care au domiciliul in localitatile Raciu, Suta Seaca, Silistea, Com. Raciu.

Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri

    • Regăsiți AICI calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.704/2023)

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Alte informații relevante:

 

LINK : – www.isj-db.ro;

LINK : – www.edu.ro;

– TelVerde: 0 800 816 245 /  0 800 500 032  (program: luni- joi 8:00-16:00 si vineri 8:00-14:00)

XIII. Data actualizare: 09.03.2023, ora 13.30

Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri

INFO/UTILE: https://www.edu.ro/intrebari_frecvente_raspunsuri_faq_inscriere_invatamant_primar_2023_2024