Școala Gimnazială Raciu

Şcoala în comunitate


Comunitatea reprezintă un grup structurat de oameni caracterizat prin sentimentul de apartenenţă la grup, scopuri comune, relaţii complexe şi de durată, care poate avea un spaţiu, tradiţii şi resurse comune. O comunitate adevărată, cu forţă şi individualitate este cea în care:

  • comunitatea respectivă are credinţe, norme de viaţă şi experienţe comune;
  • experienţe comune dobândite prin aparteneţa la o istorie colectivă, un trecut comun;
  • legături şi relaţii economice, politice, sociale şi culturale bazate pe încredere, sprijin reciproc şi participare la viaţa comunităţii.

În general oamenii pierd contactul cu cei din jurul lor şi tind, pentru a se proteja sau pentru că deseori nu au timp, să se izoleze în mediul sigur al familiei şi prietenilor fără a mai depune interes şi efort în viaţa comunităţii.

Pentru a ajunge la o comunitate ai cărei membri să împărtăşească valori comune şi să se implice activ pentru a se bucura împreună de bunăstare, ni se pare relevant să iniţiem procesul de cooperare comunitara în educaţie pornind de la membrii comunităţii cu cea mai mare deschidere de a se implica şi cu cel mai bun potenţial de a convinge şi alţi oameni să facă acest lucru: directorul şcolii, primar, consilier local, asistent social, reprezentant neoficial al părinţilor, reprezentant ONG, agent economic, şi oricare alţi actori importanţi în procesul educaţie incluzivă.

Cooperarea reprezintă interacţiunea între oameni, de cele mai multe ori ghidată spre atingerea unui anumit scop. În cazul de faţă, cooperarea se referă la sprijinirea şcolii în dezvoltarea unei educaţii de calitate şi a procesului de învăţare care să includă toţi membrii comunităţii indiferent de rasă, etnie, apartenenţă religioasă, apartenenţă sexuală, vârstă.

Cooperarea înseamnă implicarea tuturor factorilor de decizie de la nivel local relevanţi şi interesaţi de îmbunătăţirea calităţii educaţiei pentru toţi.

Cuvântul cooperare are şi pentru Şcoala Raciu valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă a membrilor comunităţii locale (Primar, Consiliul Local) în vederea desfăşurării unei educaţii de calitate, crearea unui climat material şi de siguranţă pentru „actorii” implicaţi în procesul educativ (elevi , profesori).

În acest sens trebuie evidenţiată relaţia strânsă pe care Şcoala Raciu a dezvoltat-o în ultimii ani cu comunitatea locală (Primăria Raciu), relaţie care s-a concretizat în realizarea unor proiecte de succes pentru şcoală.

Aceste realizări conferă elevilor şcolii noastre un climat ideal de educaţie şi siguranţă, la standarde materiale ridicate, evidenţiate în lista următoare:

  1. Elevii îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, reabilitată;
  2. Infrastructura şcolară a fost total refăcută, şcoala beneficiind de instalatii termice şi sanitare noi;
  3. Mobilier nou, dotare materială ridicată, bibliotecă, laborator pentru desfăşurarea orelor de informatică;
  4. Siguranţa şcolii şi a elevilor este realizată cu un performant sistem de alarmă şi supraveghere video.

ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Graficul activităților de consiliere – părinți – anul școlar 2022-2023