Școala Gimnazială Raciu

Şcoala Raciu – File de istorie

Şcoala Raciu a fost înfiinţată în noiembrie 1859, prin strădania preotului Neacşu Marinescu. Initial şcoala nu avea local propriu, ci funcţiona în casa preotului, iar copiii nu aveau un spaţiu anume pentru activităţile didactice. În acea perioadă frecventau cursurile şcolii doar 20-30 elevi.

Preotul Neacşu Marinescu continuă să fie învăţător până în anul 1884, în această perioadă numărul copiilor crescând, astfel în anii 1877, 1878, 1880, frecventând cursurile 50 de elevi. Programa de studiu care se folosea la acea vreme (1864-1884) era formată din următoarele discipline: Aritmetica, Gramatica, Geografia, Religia, Intuiţie, Citirea, Istoria Patriei, Caligrafia şi Muzica. Mobilierul şcolii se compunea din 4 bănci, o tablă mică, o catedră şi un scaun.

În anul 1895 a fost clădit localul propriu pentru şcoală pe terenul primit prin reforma agrară din 1864, în mărime de 600 de stânjeni.

Această clădire avea o singură sală de clasă care avea lungimea de 6,35m, lăţimea de 4,90m şi înălţimea de 2,75m. Era construită din zid de paiantă cu temelia din tălpi groase de stejar, aşezate pe piatră la o înălţime de 0,50m.

În anul 1905 ajunge învăţător în satul Raciu, domnul Vasile Popescu. Din actul de donaţie din 1932 dat de Eufrosina Văcărescu, Elena Văcărescu şi Zoe Cabriol se subliniază că donatoarele solicită construirea unui local de şcoală care să poarte denumirea de „Enăchiţă şi Eufrosina Văcărescu”.

În anul 1939 vine ca învăţător în satul Raciu Nicolae Nica dar este nevoit să plece în anii de război, permanenţa activităţilor didactice fiind asigurată de cadre didactice necalificate. Imediat după al doilea război mondial copiii satului nu mai aveau unde învăţa şi au fost nevoiţi să înveţe până în anul 1957 într-o fostă cantină muncitorească.

Se construieşte un nou local de şcoală care se finalizează în anul 1957. Această şcoală se compunea din 3 săli de clasă şi o cancelarie, la care se vor adăuga încă 2 săli de clasă şi cancelarie în anul 1971. Lângă localul vechi se vor construi încă 4 săli de clasă în 1979.