Școala Gimnazială Raciu

NR. UNIC DE URGENȚĂ - 112 

NR. UNIC PENTRU SESIZAREA FAPTELOR DE VIOLENȚĂ ASUPRA MINORILOR - 119

Scheme de management folosite în cazuri de violență: 

            https://edu.ro/management_cazuri_violenta

   MECANISM DE SESIZARE ANONIMĂ A SUSPICIUNILOR ȘI A FAPTELOR DE VIOLENȚĂ

   În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

   Elevii care sunt  victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying  și părinții acestora, pot sesiza în mod anonim  personalul unității de învățământ prin două modalități:

  • Prin intermediul unui formular GoogleForms, folosind link-ul de mai jos:

  • Prin intermediul unor cutii poștale amplasate pe holurile principale ale scolilor

   La depunerea sesizării este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acesteia, a demersurilor întreprinse de  petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

   Pentru identificare cazurilor de violență, bullying, cyberbullying, elevii și  personalul școlii, pot utiliza  Fișa de identificare a cazurilor de bullying, cyberbullying.

PROCEDURI:
 1. Procedura privind managementul cazurilor de violenta asupra elevilor
 2. Procedura sesizarea suspiciunilor privind cazurile de violenta 
 3. Managementul cazurilor de violență asupra elevilor și asupra profesorilor
 4. Prevenirea și combaterea violenței psihologice – bullying
 5. Prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 6. Sesizarea suspiciunilor și faptelor de violență în cadrul unității
 7. Violenţa elev – elev
 8. Violenţa elev – profesor
 9. Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii
 10. Violenţa profesor – elev