Director

ISARI IONUŢ AURAŞ

Experienţa profesională

 • Participant la sesiunile de formare pentru dezvoltarea capacitatii institutionale organizate in cadrul Proiectului POSDRU „Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii” componenta Dezvoltare institutionala , activitatea A.2.5., 30 aprilie 2011;
 • Coordonator al proiectului POSDRU / 91/2.2/64110 „Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii” in cadrul Scolii cu clasele I-VIII Raciu (2011-2013);
 • Acordarea DIPLOMEI DE EXCELENTA pentru performanta in activitatea didactica la disciplina Religie, in cadrul Galei excelentei invatamantului dambovitean, decembrie 2010;
 • Participant la cursul de formare din cadrul proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu titlul „FORMARE DE CONSILIERI SI ASISTENTI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR”, Bucuresti, 11-31 OCTOMBRIE 2010 , cf. Certificatului nr. 260/ 31.10.2010;
 • Diploma de participare la cursul „Formarea deprinderilor de viata pentru copii si tineri” organizat de Asociatia „Targoviste spre Europa” in perioada 15-17 aprilie 2010;
 • Diploma de participare in cadrul Parteneriatului Interdisciplinar „Sarbatoarea Invierii Domnului prin ochi de copil” din data de 1 aprilie 2010, in calitate de colaborator;
 • Membru in Comisia de organizare a concursului judetean „Colindam in seara Sfanta a Craciunului” – decembrie 2009;
 • Numit Metodist al I.S.J. Dambovita – disciplina Religie, conform Deciziei Nr. 1324/09.11.2009, a Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita, in vederea efectuarii inspectiilor curente de specialitate si speciale (Definitivat, Gradul didactic II, I );
 • Obtinerea Atestatului de formare continua a personalului didactic – Programul de dezvoltare profesionala pe baza de activitati proprii desfasurate in scoala , cf. Atesatatului Seria C , Nr. 0034033 , din 27 octombrie 2009;
 • Membru in Comisia de Evaluare si elaborare a subiectelor pentru Concursul de suplinitori calificati si necalificati – specializarea Religie, sesiunea august 2009, cf. Adeverintei nr. 1703/31.08.2009;
 • Membru in Comisia de rezolvare a contestatiilor la Concursul national pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante din invatamantul preuniversitar, sesiunea iulie 2009;
 • Gradul Didactic I cu media 10 – luna mai 2009;
 • Participant la activitatea metodica din cadrul parteneriatului educational interjudetean „Arta si Religie – de la traditie la stiinta”, desfasurat la Slatina – Olt, in data de 14.05.2009;
 • Organizatorul activitatii umanitare „Dar din dar se face Rai” desfasurata in parteneriat cu Asociatia „Pro Vita la Centrul umanitar de la Valea Plopului - Prahova – aprilie 2009, cf. Protocolului de colaborare;
 • Diploma de participare la Programul Intercultural Judetean „ Sarbatoarea Invierii Domnului prin ochi de copil” – 09.04.2009;
 • Participant in calitate de evaluator la Olimpiada de religie, faza judeteana din 21 martie 2009, cf. Adeverintei nr. 634/23.03.2009;
 • Participant in perioada 10-19 martie 2009, la schimbul de experienta la nivel managerial , desfasurat in Spania – Castellon, cf. Certificatului emis de Generalitat Valenciana, Conselleria D’educatio , Spania – direccio territorial;
 • Obtinerea atestatului de formare continua in cadrul programului „ Manager XXI” in perioada ianuarie – mai 2008 (60 credite), cu nr. 21/13.02.2009;
 • Absolvent al cursurilor de Master în cadrul Universităţii Valahia , Facultatea de Ştiinţe Economice, la masterul cu tema „Politici si management in educatie” cu lucrarea „ Didactica – intre traditie si inovatie – metodele moderne”, 2007-2009;
 • Gradatie de Merit la disciplina Religie, cf. OM nr. 4272/2008, si deciziei ISJ Dambovita 592/20.06.2008;
 • Organizator si evaluator in cadrul Concursului Judetean de Religie – 29.05.2008, cf. Adeverintei nr. 1601/29.05.2008;
 • Diploma de Merit obtinuta la Simpozionul International cu tema „Calitatea – permanenta a actului didactic” desfasurat la Sc. Coresi Targoviste – 10 mai 2008, nr. 2850/06.06.2008;
 • Participant la activitatea umanitara „De la suflet la suflet” desfasurata la Centru social „Sf. Elena” Targoviste, cf. Adeverintei nr. 6335/21.05.2008;
 • Profesor evaluator in cadrul Comisiei de atestat profesional- Religie, cf. Deciziei ISJ nr. 2010/2008
 • Obtinerea atestatului de formare continua a personalului didactic in cadrul programului de formare continua „Initiere IT si Utilizare AeL (25 credite), cf. Certificatului nr. 6118/05.12.2008;
 • Diploma de merit in cadrul Proiectului national „Media Kinder Magazine” din 06.12.2007;
 • Diploma de Merit obtinuta la Simpozionul International Religie-Istorie-literatura, editia I , desfasurat la Bucuresti, dec. 2007, cu tema „Egali in fata Divinitatii intr-o Europa unita”;
 • Participant la seminarul de formare pentru stabilirea competentelor personale, pentru urmatoarele module (Dreptul muncii-dreptul privat, salarizarea personalului contractual din invatamant, management), cf. Adeverintei nr. 91/09.12.2007;
 • Participant la cursurile de formare continua derulate la CCD Arges, cu tema „Responsabilitatea sociala a institutiilor si promovarea valorilor” cf. Certificatului nr. 185/03.08.2007;
 • Participant la cursurile de formare continua : initiere IT (13 credite) , Utilizare AEL (12 credite) cf. Adeverintei nr. 2043/21.12.2007;
 • Participant la cursurile de formare continua „Consiliere si orientare” , cf. Adeverintei nr. 10/22.06.2007, emisa de CCD Dambovita;
 • Membru în comisia de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei la Religie faza locală şi judeţeană, făcând parte din comisia de corectare - faza judeţeană, organizată la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur-Târgovişte”(2005, 2006, 2007);
 • Membru in comisia de organizare si elaborare a subiectelor pentru examenul de suplinire la disciplina Religie, sesiunea septembrie 2006, 2007, 2008;
 • Membru in comisia de organizare a Testelor Nationale – sesiunea iunie 2006, in baza deciziei nr. 111/16 iunie 2006 a ISJ Dambovita , la Centrul de Testare nr. 22;
 • Membru in comisia de examen aprobata de ISJ Dambovita nr. 717/13.04. 2006, pentru obtinerea atestatului la Religie de la Colegiul National „Constantin Cantacuzino „ Targoviste;
 • Participant la cursurile de formare profesionala in vederea utilizarii platformei AEL, cf. Adeverintei nr.43/10.03.2006;
 • Absolvent al cursurilor de Master în cadrul Universităţii Valahia , Facultatea de Ştiinţe Economice, la masterul cu tema „Managementul serviciilor publice” cu lucrarea „ Rolul scolii in formartea competentelor de comunicare”, 2005-2006, cf. Diplomei nr. 1152/29.01.2008;
 • Numit in functia de Director al Scolii cu clasele I-VIII Raciu, in baza deciziei ISJ nr. 71/2006, in urma promovarii concursului din luna aprilie 2006;
 • Coeditor al revistei religioase „Evlavia”, înregistrată la Biblioteca Naţională – ISSN 1841-3579;
 • Susţinerea şi obţinerea Gr. Didactic II , cu nota 9,75 sesiunea august 2005;
 • Membru în echipa de subproiect „Şcoala – centrul cultural şi de educare a comunităţii” desfăşurat în cadrul Proiectului pentru învăţământul rural, având ca obiectiv întărirea relaţiilor la nivelul comunităţii, iunie 2005;
 • Participant în iunie 2004 la invitaţia Univerităţii Valahia, Fac. De Teologie Ortodoxă, la Simpozionul organizat de AIDROM (Asociaţia ecumenică a Bisericilor din România), FORUMUL ECUMENIC AL FEMEILOR CRERŞTINE DIN ROMÂNIA Filiala sud şi ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU MIGRAŢIE, având ca temă *Educaţie în perspectiva prevenirii traficului de fiinţe umane*;
 • Participant în aprilie 2004 la Conferinţa interconfesională cu tema „Violenţa domestică”, organizat de Biserica Adventistă de ziua a şaptea, conferinţa sud;
 • Acordarea Gradaţiei de Merit prin decizia IŞJ nr. 128/2004, la disciplina Religie;
 • Director în cadrul Şcolii cu cl. I-VIII Raciu, prin decizia IŞJ nr. 164 din 17 octombrie 2004;
 • Participant în octombrie 2004 la Seminarul de Metodica pentru profesori cu tema „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane”, desfăşurat la Râmnicu Vâlcea;
 • Membru al comisiei de întocmire şi corectare subiectelor la concursul de suplinire pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul disciplinei Religie sesiunea august-septembrie 2003;
 • Membru în comisia de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei la Religie faza locală şi judeţeană, făcând parte din comisia de corectare - faza judeţeană, organizată la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur-Târgovişte”;
 • 2002-2004, Consilier pe probleme educative în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Raciu;
 • În baza deciziei IŞJ Dâmboviţa nr. 83/2002, transferat în cadrul Şcolilor Lucieni şi Raciu;
 • perfecţionare prin CCD: -iniţiere în utilizarea calculatorului în cadrul programului *Metode şi tehnici de utilizare a calculatorului personal*, ianuaire 2002;
 • Participant în iunie 2002, în cadrul ciclului de conferiţe preoţeşti având ca tema *RELIGIA ÎN ŞCOALĂ*, în calitate de coreferent la conferinţa desfăşurată în cadrul Protoeriei Titu, prezentând materialul cu tema *Educaţia moral-religioasă şi credinţa umanistă (identitate şi complementaritate)*;
 • membru în Consiliul Consultativ la disciplina Religie în cadrul ISJ Dâmboviţa;
 • În 2000-2001 numit Metodist în cadrul IŞJ Dâmbovita, disciplina Religie şi responsabil de Cerc Pedagogic în cadrul centrele Metodice I + II Târgovişte;
 • În august 2001 susţinerea Definitivării în învăţământ, specialitatea Religie;
 • În perioada 2000-2005, Consilier în cadrul Consiliului Local Dragodana, Preşedinte al Comisiei de Învăţământ şi Cultură din cadrul Consiliului Local;
 • Profesor de religie în cadrul Şcolii cu cl. I-VIII Dragodana, Dambovita;
 • În iunie 1999 susţinerea examenului de licenţă în cadrul Facultăţii de Teologie-Litere, examen promovat cu media 9,00.
 • Iunie 1995 susţinerea şi obţinerea examenului de Bacalaureat în cadrul Liceului Vladimir Streinu, Găesti;

Studii şi cursuri de specialitate

 • Universitatea Valahia Targovişte, Facultatea de Teologie - Litere, licenţiat în teologie şi filologie (Limba şi Literatura română);
 • Universitatea Valahia Targovişte, Facultatea de stiinte economice (Master - Managementul serviciilor publice (2005-2006); Master - politici şi management în educaţie (2007-2009);
 • Curs de formare continuă în cadrul programului "Manager XXI" în perioada ianuarie - mai 2008 (60 credite), cu nr. 21/13.02.2009;
 • Absolvent al cursurilor de Master în cadrul Universităţii Valahia, Facultatea de Ştiinţe Economice, la masterul cu tema "Politici şi management în educaţie" cu lucrarea "Didactica - între tradiţie şi inovaţie - metodele moderne", 2007-2009;
 • Curs de formare continuă a personalului didactic în cadrul programului de formare continuă "Iniţiere IT şi Utilizare AeL (25 credite), cf. Certificatului nr. 6118/05.12.2008;
 • Curs de formare pentru stabilirea competenţelor personale, pentru următoarele module: dreptul muncii-dreptul privat, salarizarea personalului contractual din învăţământ, management, cf. Adeverintei nr. 91/09.12.2007;
 • Curs de formare continuă derulat la CCD jud. Arges, cu tema "Responsabilitatea socială a instituţiilor şi promovarea valorilor" cf. Certificatului nr. 185/03.08.2007;
 • Curs de formare continuă: initiere IT (13 credite) , Utilizare AEL (12 credite) cf. Adeverinţei nr. 2043/21.12.2007;
 • Curs de formare continuă "Consiliere şi orientare", cf. Adeverinţei nr. 10/22.06.2007, emisă de CCD Dâmboviţa;
 • Absolvent al cursurilor de Master în cadrul Universităţii Valahia , Facultatea de Ştiinţe Economice, la masterul cu tema "Managementul serviciilor publice" cu lucrarea " Rolul şcolii în formarea competenţelor de comunicare", 2005-2006, cf. Diplomei nr. 1152/29.01.2008;
 • Curs de formare continuă CCD, "Tehnici şi metode de utilizare a calculatorului personal", ian. 2003;
 • Formator judeţean în cadrul cursului metodic organizat la Ramnicul Valcea de catre OIM si Ministerul educatiei si cercetarii, "Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane" 0ct. 2003;
 • Referent în cadrul ciclului de Conferinţe Preoţeşti, "Religie în şcoala", iunie 2002;
 • Absolvent Facultatea de Teologie - Litere, Targovişte, iunie 1999;
 • Absolvent al Liceului Teoretic Vladimir Streinu Gaesti, iunie 1995.

Limbi străine cunoscute

 • Limba franceză
 • Limba engleză

Aptitudini şi competenţe sociale

 • Abilitatea de a pregăti, conduce şi evalua o şedinţă;
 • Capacitatea de a construi o echipă şi de a lucra eficient;
 • Abilitatea de a organiza oamenii în vederea atingerii unor scopuri comune;
 • Cunoaşterea motivaţiei pentru muncă a colaboratorilor, a posibilităţilor şi competenţelor acestora.

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 • Abilitatea de a elabora materiale de analiză a eficienţei procesului de învăţământ, în ansamblu sau pe secvenţe ale acestuia;
 • Abilitatea de a asista personalul din subordine, de a observa, analiza şi facilita;
 • Abilitatea de a motiva personalul didactic în vederea stimulării perfectionarii şi autoperfectionarii;
 • Abilitatea de a comunica eficient cu alte instituţii, în vederea dezvoltării informale si materiale a institutiei;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Abilitatea de a controla operaţiunile financiare şi de a asigura eficienţa cheltuirii fondurilor.
Copyright © 2019 Şcoala Raciu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews