Activitatea extracurriculară


Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.

Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Organizarea activităţii educative

Activitatea educativă desfăşurată în anul şcolar 2018-2019 în cadrul şcolii Raciu a vizat următoarele obiective:

 • formarea personalităţii elevilor prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;
 • educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană;
 • dezvoltarea armonioasă prin educaţie şi sport, educaţie pentru sănătate;
 • realizarea idealului educaţional derivat din tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei, din aspiraţiile societăţii romaneşti şi păstrarea identităţii naţionale.

În acest sens, la începutul anului şcolar au fost organizate colectivele de lucru în următoarea alcătuire:

 1. Consilier educativ Scoala Gimnaziala Raciu - Prof. Nita Florina
 2. Consilier educativ Scoala Gimnaziala Suta Seaca - Prof. Iancu Delia
 3. Comisia diriginţilor: prof. Nita Florina / prof. Iancu Delia
 4. Comisia O.S.P.:  prof. Nita Florina / prof. Iancu Delia
 5. Comisia ecologic-sanitară: prof. Marin Constantin
  - organizarea cercului Sanitarii pricepuţi
 6. Comisia pentru protecţia civilă: prof. Marinescu Sorin
  - organizarea cercurilor: Prietenii pompierilor şi Educaţie rutieră
 7. Consiliul elevilor: - cadru de legătură: prof. Niţă Florina (Sc. Raciu) ;  / prof. Iancu Delia (Sc. Suta Seaca)
 8. Relaţia şcolii cu familia: învăţători şi diriginţi
  - comitetul de părinţi:

Pentru realizarea unor activităţi extracurriculare eficiente, au fost elaborate planurile manageriale în concordanţă cu nevoile educative ale colectivelor de elevi, stabilindu-se priorităţile şi grupurile ţintă, asigurându-se baza logistică necesară.

La începutul anului şcolar a fost evaluat impactul pe care îl au activităţile educative asupra stării disciplinare a elevilor, precum şi implementarea unor măsuri care să stabilească legături directe cu: instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, inspectoratele pentru sănătatea publică, organele de poliţie, agenţiile pentru protecţia mediului, pompieri, direcţiile pentru tineret şi sport.

Copyright © 2019 Şcoala Raciu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews