CRITERII ÎNSCRIERE ȘCOALĂ - 2021

Categorie: Anunţuri

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

       Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, dacă nivelul de dezvoltare atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR?

    Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor se realizează în cadrul gradiniței, la cerere părintelui de către educatorul grupei,  care elibereaza o recomandare scrisă.  Evaluarea se efectuează în perioada 22 martie - 27 aprilie 2021.

 LINK INFORMATII: EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR

       LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

      Părintele poate opta:

* pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.

* pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

 

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online dar după completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

 

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

* Cerere-tip de înscriere

* Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

* Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

* Recomandarea grădiniței care atesta dezvoltarea corespunzătoare a copilului  pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)

* Adeverinta de la medicul de familie

* Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

Copyright © 2021 Şcoala Raciu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews