- ZIUA PORȚILOR DESCHISE - 2020

Categorie: Anunţuri

 

GRAFIC PENTRU ZIUA PORTLOR DESCHISE:

- SCOALA GIMNAZIALA RACIU – luni 04.03.2020;

- SCOALA GIMNAZIALA SUTA SEACA – marti 05.03.2020;

- SCOALA PRIMARA SILISTE – 06.03.2020.

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

       Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

    Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE). Evaluarea se efectuează în perioada 25 februarie - 22 martie 2019.

 

       LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

      Părintele poate opta:

* pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.

* pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

 

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online dar după completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

 

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

* Cerere-tip de înscriere

* Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

* Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

* Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)

* Adeverinta de la medicul de familie

* Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

Copyright © 2021 Şcoala Raciu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews